Bioetanoli ROHEKÄÄNNÖS palveluksessa

Vuoden 2020 lopussa Euroopan unionin valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat tavoitteesta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna, ja tämä koko EU:ssa. Silloisen pääministerimme Jüri Ratasin mukaan saavutettu sopimus on tärkeä ennen kaikkea ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi Euroopassa vuoteen 2050 mennessä kohtuullisessa vauhdissa. Vaikka Viro on vuoden 2019 tietojen mukaan vähentänyt päästöjä jopa 62 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna, maa on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasuja 70 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

HUOM! Koska bioetanolia poltettaessa vapautuu vain lämpöä, höyryä ja hiilidioksidia, sen käyttö lämmönlähteenä edistää aktiivisesti ilmastoneutraaliuden saavuttamista.

 

Biopolttoaineiden määritelmä ja luokitus

Energeettisessä mielessä polttoaineena pidetään ainetta, joka kemiallisesti yhdistettynä hapettimeen eli tavanomaisessa mielessä hapen kanssa vapauttaa suuren määrän lämpöä. Aineita, jotka täyttävät seuraavat ehdot, pidetään polttoaineena tai polttoaineena:

  • riittävä tarjonta tai hyödyntäminen luonnossa,
  • hyvä saatavuus ja suhteellisen yksinkertainen tuotanto,
  • reaktio hapettimen kanssa tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti,
  • palamisjäämät eivät saastuta vaarallisesti ympäristöä.

Fossiilisten polttoaineiden tapaan biopolttoaineet luokitellaan myös kiinteisiin, nestemäisiin ja kaasumaisiin polttoaineisiin. Kiinteä biopolttoaine on enimmäkseen puupohjaista, yrttipohjaista, hedelmäpohjaista tai sekoitettuna erilaisiin lisäaineisiin. Nestemäisiä biopolttoaineita ei esiinny luonnossa, ja niitä saadaan biomassan mekaanisen, biologisen ja termokemiallisen muuntamisen yhteydessä. Euroopan unionin direktiivin mukaan bioetanoli, biodieselpolttoaine, biometanoli ja muut biopolttoaineet ovat nestemäisiä biopolttoaineita. Kaasumaisia ​​biopolttoaineita ei myöskään esiinny luonnossa. Diffundoituneena metaanirikasta suokaasua syntyy luonnollisten käymisprosessien seurauksena, mutta sitä ei käytetä polttoaineena. Kaasumaisia ​​biopolttoaineita saadaan fermentoimalla tai termokemiallisesti, ja tunnetuimmat niistä ovat biokaasu (mukaan lukien kaatopaikkakaasu), biovety ja synteettinen biokaasu.

 

Olematon bioetanolijalanjälki

Bioetanoli on täysin uusiutuva energialähde, jonka raaka-aineena voi olla vehnästä, maissista, sokerijuurikkaasta, sokeriruo’osta, juurikkaasta tai minkä tahansa muun sokeria tai tärkkelystä sisältävästä kasvimateriaalista käymisestä saatu alkoholijuoma. Bioetanolin tuotantoteknologiaa päivitetään jatkuvasti, ja nykyään bioetanolia voidaan saada myös perunankuorista ja hedelmäjätteistä.

 

Bioetanolin tuotantoprosessi

Bioetanoli on polttoaine, jota syntyy orgaanisen jätteen hajoamisesta. Esimerkiksi sokeriruo’on tapauksessa mehu puristetaan kasveista ja fermentoidaan. Etanolia saadaan fermentoimalla sokeria tai kuumentamalla tislattua tärkkelystä. Bioetanoli palaa kokonaan ja vapauttaa lämpöä, jonkin verran vesihöyryä ja hiilidioksidia.

 

Bioetanolin ominaisuudet

Myrkyllisyys

Jotta bioetanolia ei annettaisi puhtaassa muodossa, se on denaturoitu useilla aineilla. Tämä prosessi tekee myös bioetanolin käytöstä turvallisempaa ja yksinkertaistaa myyntiprosessia.

Syttyvyys

Bioetanoli on helposti syttyvä neste, joka on luokiteltu syttyvyysluokkaan 1B ja toimituksen suhteen luokkaan PGII. Bioetanolin varastointia säätelevät maiden asettamat standardit. Virossa bioetanolin varastointia ja käsittelyä säätelee … laki. (linkki)

Käyttömahdollisuudet

Bioetanolia käytetään yleisimmin moottoripolttoaineiden lisäaineena, mikä vähentää ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjä noin 20 prosenttia. Koska tähän voi kuitenkin liittyä moottorin tehon aleneminen, on odotettavissa, että keskustelu bioetanolin käyttökelpoisuudesta moottoripolttoaineen lisäaineena ei lopu pian. Bioetanolilla on kuitenkin myös toinen, nopeasti laajentuva käyttöalue. Koska bioetanoli palaa kokonaan ja sen palamisjäämät ovat vain huoneen täyttävää lämpöä, vähän vesihöyryä ja hiilidioksidia, bioetanolia voidaan pitää ihanteellisena polttoaineena biotakissa.

 

Miksi valita biotakka?

Biotakan polttoaineena on ympäristöystävällinen bioetanoli, jonka raaka-aineena on täysin uusiutuva biomassa. Jos ympäristöargumentit, jotka eivät ole mitenkään merkityksettömiä, jätetään sivuun, biotakan käyttöönotto on hyvin yksinkertaista eikä vaadi suuria rakennustöitä piipun tai savupiipun rakentamiseksi. Riittää, kun biotakka sijoitetaan haluttuun paikkaan, kaadetaan bioetanolia lämmityskammioon, ja tulitikkusta voi jo sytyttää tulen. Pian huone täyttyy kodikkaalla lämmöllä rauhallisesti välkkyvän tulen valkeudessa. Koska savupiippua tai savupiippua ei tarvita, voit sijoittaa biotakan minne haluat – maalaistaloon tai ylelliseen omakotitaloon, hotellin aulaan tai kerrostalon olohuoneen pöydälle. Tietyissä takkamalleissa biotakka on myös mahdollista viedä toiseen huoneeseen pyörillä. Biotakka on ympäristöystävällinen ja moderni vaihtoehto elävän tulen nauttimiseen. Bioetanolin palamisesta syntyvä lämpö jää huoneeseen jonkin aikaa, mikä voi hyvin eristettyjen rakennusten tapauksessa kestää aamuun asti.