Tarbija võib taganeda sidevahendi abil sõlmitavast lepingust 14 päeva jooksul (VÕS § 56 lg 1 ja 2).
Tarbijal on õigus maksta toote eest ettemaksu 50% (VÕS § 213 lg 4).
Tarbijal on tootel puuduste ilmnemisel õigus kahe aasta jooksul pärast kauba üleandmist esitada pretensioonid müüjal (VÕS § 218 lg 2).
Juhul, kui tarbija poolt ostetud kaubal ilmneb puudus, mis kuulub garantii alla või mille eest vastutab müüja (VÕS § 218 lg 2), korraldab transpordi kliendi asukohta ja tagasi müüja (VÕS § 222 lg 4).