Elav Tuli OÜ (reg kood 12938740, asukoht Metsasarve tee 2/3-9, Lohkva küla 62207, Luunja vald, Tartumaa)

Üldised tellimistingimused kehtivad Elav Tuli OÜ (edaspidi nimetatud Elav Tuli) interneti kodulehel www.elavtuli.ee asuva tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) kaupade (edaspidi nimetatud Kaubad) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Elav Tuli vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, E-poe Kaupade hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.Kaupade tellimise kord
1.1 Kaupade tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Elav Tuli E-poe kasutajaks.
1.2. Tellija valib E-poes välja soovitud Kaubad, määrab nende koguse, täidab tellimuse kohaletoimetamiseks vajalikud infoväljad, nõustub tellimistingimustega ning tasub Kaupade eest.
1.3. Tellitud kauba kohaletoimetamise kulud katab Elav Tuli juhul, kui tellimuse kogusumma on vähemalt 300 eurot (ei sisalda transpordi kulu).
1.4. Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Elav Tuli võimalik tasuda internetipangas.
1.5. Tellimus jõustub pärast tellitud Kauba eest tasutud summa laekumist Elav Tuli pangakontole.
1.6. Tellitud Kauba toimetab Elav Tuli Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas postkontorisse või kulleriga märgitud postiaadressile.
1.7. Tellimuse saabudes Omniva või Itella SmartPosti pakiautomaati saadetakse Tellija mobiilile ja e-posti aadressile sõnum, mis sisaldab pakiautomaadi asukohta, lahtiolekuaegasid ja personaalset uksekoodi. Koodi sisestamisel pakiautomaadi puutetundlikule ekraanile, avaneb pakiautomaadi uks ning Tellija saab paki kätte. Saadetisi hoiustatakse tasuta Omniva pakiautomaadis 7 kalendripäeva, alates sõnumi saabumisest Tellija mobiilile ja e-posti aadressile. 7 päeva möödumisel võetakse kliendiga paki kättesaamise osas uuesti ühendust.
1.8. Cargo kuller toob Kauba Tellija poolt märgitud aadressile ning võtab selle üleandmiseks Tellijaga telefoni teel ühendust. Juhul, kui kuller Tellijaga telefoni teel kontakti ei saa, jäetakse kaup lähiimasse Cargo Bus’i esindusse. Cargo Bus’is hoiustatakse saadetisi 7 kalendripäeva saabumise päevast. Pärast seda kuulub Tellimus tühistamisele. Tellimuse tühistamise korral peab Elav Tuli kinni 30 eurot käitlustasu. Tellimuse kohaletoimetamise aeg on kuni 7 tööpäeva.
1.9 Elav Tuli OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Elav Tuli edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2. Tellija õigused
2.1. Tellijal on õigus E-poest Kaupa tellida Elav Tuli poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
2.2. Tellijale saadetav Kaup peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Elav Tuli poolt fikseeritud tingimustele.
2.3. Tellijal on õigus esitada Kauba tellimust ja Kaupa ennast puudutavaid pretensioone Elav Tuli e-posti aadressile info@elavtuli.ee 30 kalendripäeva jooksul arvates Kauba kätte saamisest.
2.4. Tellijal on õigus Kauba tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Kauba kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul. Tellimuse tühistamiseks peab Tellija Elav Tuli OÜ-le esitama kirjalikult või e-posti teel avalduse. Tellimuse tühistamiseks esitatavas kirjalikus avalduses peab Tellija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Juhul kui Tellija taganeb tellimusest, siis kohustub Tellija tagastama kasutamata ning kahjustamata Kauba viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Elav Tuli tagastab Tellijale tagastatud Kauba eest tasutud summa hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taganemisteate alusel tagastatud kauba kättesaamisest arvates.
2.5. Juhul, kui Tellija poolt tagastatud Kaup on kasutatud, siis on Elav Tuli OÜ-l õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Kauba müügihinnani sõltuvalt Kauba väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

3. Tellija kohustused
3.1. Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, krt. nr, postiindeks, linna/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.
3.2. Juhul, kui Tellija ja Kauba saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 3.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.
3.3. Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 3.1. fikseeritule, ei garanteeri Elav Tuli Kauba tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Väravamäng Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
3.4. Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4. Elav Tuli õigused
4.1. Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Elav Tuli tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Kauba saatmist.
4.2. Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt on Elav Tuli OÜ-l õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

5. Elav Tuli kohustused
5.1. Elav Tuli kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Kauba.
5.2. Elav Tuli kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.
5.3. Elav Tuli kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mitte sõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
5.4. Elav Tuli kohustub välja vahetama Kauba praakeksemplarid. Elav Tuli vastutab üksnes Kauba puuduste eest, mis olid olemas Kauba üleandmisel Tellijale.
Küsimuste tekkimisel helistage klienditoe telefonil +372 502 2664 või kirjutage e-posti aadressil: info@elavtuli.ee

Elav Tuli OÜ